آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

تمام مطالب درج شده با برچسب درخواست واریز خودکار

هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیه ---> اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادى کنید. (هود /61)