آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

تمام مطالب درج شده با برچسب درخواست واریز خودکار

مَن طَلَبَ التّجَارَةَ استَغنَى عَنِ النَّاسِ. ---> کسى که به دنبال کسب و کار رود، از مردم بى‏نیاز می‌شود.(امام صادق علیه السلام)