صفحه پرداخت شخصی علی علی پور
علی علی پور
09058454212
ali.pegasus098@gmail.com
مشخصات پرداخت
ریال


یک درصد کارمزد بر روی مبلغ واریزی افزوده می شود.
در صورتی که در حین پرداخت تراکنش با مشکل مواجه شدید و یا پس از پرداخت وجه، محصول را دریافت نکردید یا پذیرنده پاسخگو نبود از طریق ایمیل info@irpul.ir با ما در ارتباط باشید.