لوگو ایرپول

لوگو ایرپول

برای دانلود لوگو ایرپول در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

لوگو ایرپول

Print Friendly, PDF & Email
وَ أَنْ لَیْسَ لِْلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری. ---> و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعاً ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید. (النّجم: 39 و 40)