اگه فکر میکنی نمیتونی کاری رو انجام بدی!

تمام مطالب درج شده تحت موضوع متفرقه

هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیه ---> اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادى کنید. (هود /61)